O nas

Pomimo wszechobecnego trendu wykorzystywania technologii bezprzewodowych oraz miniaturyzacji, przewody, kable i wiązki kablowe są nieodzownym elementem wielu urządzeń elektronicznych.
Przewody doprowadzające zasilanie, przesyłające sygnały oraz stanowiące element spajający moduł urządzenia w jedną całość, są często kluczowym podzespołem bagatelizowanym przez konstruktorów. Zdajemy sobie sprawę, że poprawność wykonania wiązek kablowych ma wpływ na sprawne działanie aplikacji. Niestaranne ich wykonanie może powodować awarię lub niepoprawną pracę urządzenia, co przekłada się bezpośrednio na koszty serwisu oraz utratę zaufania klienta.
Dlatego jakość ich wykonania ma dla nas szczególne znaczenie.